Tähelepanekuid matemaatikast

Kui on vaja leida täitekõrguse järgi mahutis, mille keskosa on silinder ja otsteks koonused, oleva vee ruumala, siis:

  • Tuleks tähele panna, et koonuse võrrandid ei ole konstantsed, vaid sõltuvad koonuse kõrguse ja raadiuse omavahelisest suhtest
  • Integreerides mahuti ülemise osa pinna ja vedelikunivoo vahet, tuleks integraali rajaks võtta ülemise osa sobiv punkt, mitte alumise oma
  • Integraali arvutades on üldiselt kasulik integreerida õiget vahemikku, kui ei soovi imaginaarosaga ruumala saada
  • Integrate funktsioon on Mathematicas kordades aeglasem kui Nintegrate
  • Kui ülalloetletust mitte kinni pidada, siis kulub ülesande lahendamiseks kordi rohkem aega kui mõistlik oleks